ინვენტარიზაცია

ინვენტარიზაცია

ინვენტარიზაცია წარმოადგენს ბუღალტრული აღრიცხვის ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს ელემენტს, რომლის მეშვეობითაც შესაძლებელი ხდება ბუღალტრული ნაშთების ფაქტობრივი მდგომარეობის დადგენა.

ხშირია შემთხვევები, როდესაც ბუღალტრული მონაცემები მნიშვნელოვნად განსხვავდება ფაქტობრივი მონაცემებისგან, შესაბამისად ორგანიზაციები არიან მუდმივი საფრთხის წინაშე საგადასახადო შემოწმების შემთხვევაში.

რისთვის არის საჭირო ინვენტარიზაცია?

  • ზუსტად იცოდეს კომპანიამ თუ რა აქტივებს ფლობს;
  • ეფექტიანად მართოს ძირითადი საშუალებები და მარაგები;
  • განსაზღვროს არსებული აქტივების ფიზიკური მდგომარეობა;
  • დაადგინოს აქტივების სასიცოცხლო ვადები;
  • გადაიხადოს რეალური ქონების გადასახადი.
     

რას გთავაზობთ?

ჩვენი გუნდი გთავაზობთ ძირითადი საშუალებების და მარაგების ინვენტარიზაციას ნებისმიერი სირთულის ობიექტისთვის.  ჩვენ მიერ მოწოდებული საბოლოო პროდუქტი მოიცავს მაქსიმალურად ამომწურავ ინფორმაციას თითოეული აქტივისათვის, მათი ვიზუალური მონაცემების ჩათვლით და ადაპტირებადია ყველა ბუღალტრულ პროგრამასთან, რისი საშუალებითაც კამერალურად გაქვთ წვდომა თქვენ საკუთრებაში არსებულ ქონებაზე.

ძირითადი საშუალებების დასტიკერება ხდება უმაღლესი ხარისხის გერმანული სტიკერებით, რაც საშუალებას მოგცემთ შემდგომში ეფექტურად გააგრძელოთ სააღრიცხვო პოლიტიკა.

 

 

 

 

ინვენტარიზაცია
gvc.ge