უძრავი ქონების შეფასება

უძრავი ქონება არის მიწის ნაკვეთი - მასში არსებული წიაღისეულით, მასზე აღმოცენებული მცენარეებითა და შენობებით, რომლებიც მყარად დგას მიწაზე. უძრავი ქონების შეფასება, მოძრავი ქონებისაგან განსხვავებით გულისხმობს არა თავა...

გაიგე მეტი

მოძრავი ქონების შეფასება

რისთვის არის საჭირო მოძრავი ქონების შეფასება? მოძრავი ქონების შეფასება გვჭირდება მაშინ, როდესაც სამოქლაქო უფლებების ობიექტი (ქონება, ქონებრივი უფლებები და სხვა) სამეურნეო მიმოქცევაში ერთვება და მასზე ხორციელდება სამეურნე...

გაიგე მეტი

ბიზნესის შეფასება

ბიზნესის შეფასება გულისხმობს ბიზნესის, როგორ მოგების მომტანი ქონებრივი კომპლექსის ღირებულების დადგენას. ბიზნესის ღირებულების დადგენისას გამოითვლება კომპანიის ყველა აქტივების ღირებულება: მანქანა-დანადგარების, უძრავი...

გაიგე მეტი

აგრო-სამრეწველო ობიექტების შეფასება

მალე დაემატება

გაიგე მეტი

არამატერიალური აქტივების შეფასება

მალე დაემატება

გაიგე მეტი

ზარალის შეფასება

მალე დაემატება

გაიგე მეტი

ინვენტარიზაცია

მალე დაემატება

გაიგე მეტი

ექსპერტიზა

მალე დაემატება

გაიგე მეტი
gvc.ge